Αρχετυπικά Είδωλα

Από το 1992 > 2004

Σώματα γήινα και μετουσιωμένα  όπως οι χαμηλές φλόγες μιας φλόγας σιωπηλής, ακολουθεί βυζαντινίζοντες αναβαθμούς υποβάλλοντας μια τελετουργική διάσταση η οποία επιτείνεται από τον τρόπο διαστρωμάτωσης.