Μεταφυσική του Ρεαλισμού

Από το 1978 > 2002

Η ψυχή του ανθρώπου κλείνει μέσα της  την αγιότητα. Αν λοιπόν η ψυχή εναποθέτει την εικόνα της στην τέχνη, τότε η τέχνη και αγιότητα έχει και ιερή είναι.