Μνήμες

Από το 1974 > 1976

Νοσταλγικές γωνιές με τη ζεστασιά της  πορφύρας, μέσα σε μια ατμόσφαιρα παραδοσιακής μνήμης που διατηρεί τον κρίκο της καλλιγραφικής  εκφοράς.